Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 กิจกรรมทัศนศึกษา

     คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาใน จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอุบลฯ พร้อมทั้งคณะครูได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ด้วย
 

     ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     
    การพาเด็กไปทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่นั้น นอกจากครูจะจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว พ่อแม่    ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมนี้ให้กับลูกได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น ไปพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เป็นต้น พ่อแม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กจากการไปในสถานที่ต่างๆ ที่นอกจากจะทำให้เด็กได้ผ่อนคลายและมีความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวแล้วเด็กยังได้เรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย

 
 


 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

    ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกรียติ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี ณ ทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
   
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 | เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000เบอร์โทรศัพท์ 0-45-259656-9,081-913-3061,085-417-3330
©2014 by yes2.ac.th