Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


 
 
 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จาก AEC สู่ International โดยเจ้าของภาษา
 


 
YES II Talent Show (YES II to the 10th Anniversary)
ประจำปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

 
 
 


 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และุ6

ปีการศึกษา 2557 

ทางคณะผู้บริหารท่านชนนี ริมทองผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านอาทิตย์ กรุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมคณะครูโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 พร้อมประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดียิ่ง ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร หวังว่าลูกๆจะได้นำความรู้ความสามารถ ไปต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านภาษา เทคโนโลยี ความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

 
 
 

ท่าน ดร.สมนึก การีเวท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้จัดการอบรมการประเมินการจัดการเรียนรู้คณะครูผู้สอนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้สอน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัฒกรรม และรูปแบบการสอน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 

 
 
 
 
 

ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 มอบเกีรยติบัตรการสอบวัดระดับความรู้ EP-Gifted ของสถาบันบัณฑิตแนะแนว โดยวัดระดับจากวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง คณิตศาสตร์ขั้นสูง และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ด.ญ.นรกมล อุทโธ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.3 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.นิพิฐพนธ์ สัจจเดว ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.ลีโอ ทักษดนัย เชอริแดน ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.พุฒิเมธ นิยกิจ คะแนนรวม ระดับชั้น ป.5 ที่ 3 ของจังหวัด
 
   
 
 
 

 

โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับการประเมินมาตรฐานและประเมินคุณภาพของโรงเรียน วันที่ 19-21 มกราคม 2558 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียน ได้รับความเป็นกัลยาณมิตรจากคณะกรรมการและได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้การประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 พร้อมน้อมรับนำเอาผลการประเมินที่ได้รับนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน 
 
ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ 
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ(สสวท.)
 

 

 
YES II : Summer Course 2015
รับสมัครนักเรียนระดับเนอร์สเซอรี่ , อนุบาล , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ระยะเวลาวันที่ 30 มีนาคม - 24 เมษายน 2558 (จำนวน 17 วัน) 
** หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ (วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 2558) 
วิชาที่เปิดสอนภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาจีน / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะวิทยา / คอมพิวเตอร์ / ว่ายน้ำ / ดนตรีไทย(ซออู้ ,ซอด้วง ,ขิม ,ระนาด) / ดนตรีสากล (อูคูเลเล่ ,กีตาร์,คีย์บอร์ด,ไวโอลิน) / ศิลปะ(ปั้นสนุก)
 เตรียมอนุบาล ( เนอร์สเซอรี่ จำนวน 4 ห้อง ) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท /คน ( รวมค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง )
 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท /คน ( พิเศษสุดๆ ลดทันที 500 บาทหากสมัครก่อน 7 มี.ค.58 ลด 400 บาทหากสมัครภายในวันที่ 9 – 14 มี.ค. 58 และลด 300 บาท หากสมัครภายในวันที่ 16-21 มี.ค. 58**) 
 ระดับประถมและมัธยม วิชาละ 1,350 บาท ( พิเศษสุดๆ เลือกเรียน 3 วิชาจ่ายเพียง 2,700 บาทหากสมัครก่อน 7 มี.ค. 58 เพียง2800 บาทหากสมัครภายในวันที่ 9 – 14 มี.ค. 58 และเพียง 2950 บาท หากสมัครภายในวันที่ 16-21 มี.ค. 58 จากราคาปกติ 4,050 บาท** ) 

 
 
  

 

 


YES II Talent Show (YES II to the 10th Anniversary)
    เนื่องด้วยโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงปิดภาคเรียน YES II Talent Show “YES II to the 10th Anniversary”(เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบปีที่ 10 ของโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2557
 ใน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง


 
 
   
   
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 | เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000เบอร์โทรศัพท์ 0-45-259656-9,081-913-3061,085-417-3330
©2014 by yes2.ac.th