Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
  
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จาก AEC สู่ International โดยเจ้าของภาษา
 

 
  

 
กำหนดการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 Monthly Activities May-June 2015
 

 
*หมายเหตุ เข้าค่ายจริยธรรมนักเรียนทุกคนสวมชุดขาวปฏิบัติธรรม/ Student should wear white meditation dress during Meditation Camp
 

 
   

 
     ท่านอาคม ริมทอง ประธานคณะกรรมการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับการคัดเลือก "ศิษย์เก่าดีเด่น" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในงาน "คืนสู่เหย้า เทา-ชมพู ครบรอบ 100ปี" ทั้งนี้ท่านอาคม ริมทองได้สร้างคุณงามความดีและพัฒนาวงการศึกษาจังหวัดอุบลฯ เพื่อเปิดโอกาสความเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านภาษา โดยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งปณิธานในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยเน้นภาษาเป็นสำคัญเพื่อต่อยอดและการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาศักยภาพของยุวทูตให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ท่านเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ต้นแบบผู้บริหาร และความเป็นครูอย่างแท้จริง ทางคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ขอแสดงความยินดีและพร้อมสืบสานปณิธานของท่านพร้อมพัฒนาให้โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ก้าวสู่ระดับสากล
 

 


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
          คณะผู้บริหาร นำโดย ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 พร้อมคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมตึกมัธยม   โรงเรียนยุวทูตศึกษา2ซึ่งทำให้ทราบถึงพัฒนา การด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการประชุม ผู้ปกครองเพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 

 

 
 
  
YES II : Summer Course 2015 
ภาพบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมซัมเมอร์คอร์สระดับั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ช่วงการเรียนซัมเมอร์คอร์ส สามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่ : https://www.facebook.com/yes2ubon?ref=hl
 

 
  

 
  
 
 
กิจกรรมวันสงกรานต์
   ในวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำโดย ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่คณะครู บุคคลากรและนักเรียน พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการละเล่นสงกรานต์ พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย การจัดกิจกรรมในบรรยากาศแบบครอบครัว 
 

 

 
YES II : Summer Course 2015 
ภาพบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมซัมเมอร์คอร์สโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ช่วงการเรียนซัมเมอร์คอร์ส ทั้งได้รับความรู้ความสนุก และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สำหรับโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนและบริการอาหารกลางวันและอุปกรณ์สื่อการสอนอย่างครบครัน 
สามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่ : https://www.facebook.com/yes2ubon?ref=hl
 

 
 

 
ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่งของเราเด็กชายสุพรรณวิชญ์ ภูสมปอง นักเรียนชั้นมัธยมประถมศึกษาปีที่1 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเบญจะมะ ด้วยลำดับคะแนนเป็นอันดับที่ 9 ของการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของแสดงความยินดี พร้อมทั้งชื่นชมปีติยินดีพร้อมอวยพรในการศึกษาต่อเพื่อต่อยอดความสามารถทางด้านภาษา เพื่อเป็นการการันตีในความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษา สมกับเป็น " ยุวทูตไทย สู่สากล "
 

 

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบชิงทุนการศึกษาโรงเรียนยุวทูตศึกษา2
ประจำปีการศึกษา2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบชิงทุนการศึกษาโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 
ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
    ทุนส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร EPและESL ทุนละ 10,000 บาทต่อปี
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       1.เด็กหญิงกีรณา โทมัส
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       1.เด็กหญิงเมทิกา นิยกิจ
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       1.เด็กหญิงปัณฑรีย์ อิทธิธรรมบูรณ์
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       1.เด็กหญิงปาริตา ประสานแซ่
       2.เด็กหญิงนรกมล อุทโธ
       3.เด็กชายภูมิทอง ทองประเสริฐ
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       1.เด็กชายพิษณุ สารภัย
       2.เด็กชายนทฐากูร บุญหมั่น
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       1.เด็กชายภราดร แสงทอง
       2.เด็กหญิงณัชชา สาระภัย
 

 
  
โครงการ YES Work Study Tour for Australian Professional Teachers
 

 

 
    งานแสดงมุทิตาจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาทิตย์  กรุณา
    คณะผู้บริหารนำโดยท่านอาคม ริมทองพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ท่านอาทิตย์ กรุณา รองผู้อำนวยการ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 10ปีแห่งความภาคภูมิใจ ท่านคือผู้ให้ ผู้เสียสละ ผู้นำการศึกษา จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ครบ10ปี พวกเราจะสานต่อเจตนา จะไม่ท้อต่อสิ่งใหน ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะก้าวไปตามความคิดท่านอย่างมั่นคง 
 

 
    ขอแสดงความยินดีการประกาศคะแนนผลสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนยุวทูตศึกษา 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    เด็กชายชานน วงษ์ทองเหลือ
    เด็กชายอภิธาร ธนันวัชรพล
    เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันติวิชัยกุุล
คะแนนผลสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ 95/100
    เด็กชายสุพรรณวิชญ์ ภูสมปอง
คะแนนผลสอบ O-Net คณิตศาสตร์ 85/100
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมEP การันตีด้านภาษา

 

 
  

 
   ขอแสดงความยินดีกับนายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมศาตร์ ประเภทโควต้าจังหวัด ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของแสดงความยินดีพร้อมทั้งอวยพรในการศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จ 

 

 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่งของเรานางสาวจิรภัทร วงษ์อนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเบญจะมะ ด้วยลำดับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพิเศษอัจฉริยภาพทางภาษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของแสดงความยินดี พร้อมทั้งชื่นชมปีติยินดีพร้อมอวยพรในการศึกษาต่อเพื่อต่อยอดความสามารถทางด้านภาษา เพื่อเป็นการการันตีในความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษา สมกับเป็น " ยุวทูตไทย สู่สากล "
 

 
 

 

 
บรรยากาศงาน YES Talent Show 2014 ครบรอบ10ปี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ได้รับเกรียติจากท่านดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยท่านอาคม ริมทอง และคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ร่วมเปิดงานYES Talent Show 2014 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครูชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมการจับรางวัล พร้อมทั้งการเดินแบบผู้ปกครองและนักเรียน ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกรื่นเริง เสียงหัวเราะรอยยิ้มทั้งของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับการครบรอบ10ปี ทางโรงเรียนพร้อมจะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา คุณลักษณะอนพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความสามารถเพื่อก้าวสู้ความเป็นสากล  

 
 พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่3และุ6
ได้รับเกีรยติจากท่านประธานนายอาคม ริมทอง และคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้มอบวุฒิบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 พร้อมให้โอวาทและคำอวยพรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษา จริยธรรม การยิ้ม ไหว้ และการบริการสำหรับนักเรียนที่จะก้าวต่อไปสู่คำสำเร็จอีกขั้น 
 

 

ท่าน ดร.สมนึก การีเวท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้จัดการอบรมการประเมินการจัดการเรียนรู้คณะครูผู้สอนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้สอน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัฒกรรม และรูปแบบการสอน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 

 

 
 

ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 มอบเกีรยติบัตรการสอบวัดระดับความรู้ EP-Gifted ของสถาบันบัณฑิตแนะแนว โดยวัดระดับจากวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง คณิตศาสตร์ขั้นสูง และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ด.ญ.นรกมล อุทโธ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.3 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.นิพิฐพนธ์ สัจจเดว ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.ลีโอ ทักษดนัย เชอริแดน ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 ที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.พุฒิเมธ นิยกิจ คะแนนรวม ระดับชั้น ป.5 ที่ 3 ของจังหวัด
 


 
 
   
   
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 | เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000เบอร์โทรศัพท์ 0-45-259656-9,081-913-3061,085-417-3330
©2014 by yes2.ac.th